Πολιτιστικό Κέντρο

    «Αρχαίων Οίκος » Ο Κήπος του Ιπποκράτη

    Μαστιχάρι, Κως

    T.:6995196413, 2242059297

    email: hippocratesgarden@gmail.com