Ο Κήπος του Ιπποκράτη στα πλαίσια της ανάδειξης των αρχαίων πολιτισμών της υφηλίου άλλα και την φιλίας μεταξύ των λαών βρέθηκε το 2013 στις ΗΠΑ.

Στα πλαίσια του ταξιδιού αυτού ήταν και οι επίσκεψη στα μουσεία του Σικάγου και της Αριζόνας αλλά και στο Grand Canyon.

Οι παρακάτω εικόνες έρχονται από τα μουσεία αυτά και μας δείχνουν το τρόπο ζωής των αυτοχθόνων πολιτισμών της Ηπείρου αυτής ,που την εποχή αυτή ονομάζονταν το Νησί της χελώνας