Το θέατρο είναι η πρωταρχική μορφή έκφρασης των βαθύτερων συναισθημάτων των ανθρώπων. Όλα άρχισαν όταν κατά την διάρκεια των διονυσιακών μυστήριων κάποιος αποσπάστηκε από το μυστήριο και άρχισε να κάνει διάλογο με το πλήθος, παίρνοντας παράλληλα το ρόλο του Θεού. Ο διάλογος του Θεού με τους ανθρώπους δημιούργησε το Θέατρο. Έτσι ξεκίνησε η τέχνη της ηθοποιίας, της τέχνης που «ποιεί» τα ήθη των ανθρώπων και κατευνάζει και τα πιο άγρια αισθήματα, αυτής που μπαίνει βαθιά στο υποσυνείδητο του ανθρώπου και του καθαιρεί τα ένστικτα. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι κατασκεύασαν το θέατρο έτσι ώστε να μοιάζει με ανεστραμμένο θόλο, με μισό αυγό, μια που για αυτούς το μισό αυγό – θέατρο βρίσκεται στη γη και το άλλο μισό αόρατο – αυγό βρίσκεται στον ουρανό. Μέσα από το θέατρο, το αυγό ολοκληρώνεται και ο άνθρωπος ενώνεται με το θείο.