Πολιτιστικό Κέντρο

«Αρχαίων Οίκος » Ο Κήπος του Ιπποκράτη

Μαστιχάρι, Κως

T.:6995196413, 2242059297, 2103313914, Fax:2242059298

email: hippocratesgarden@gmail.com