Αυτός ο ναός είναι αφιερωμένος στον Απόλλωνα, τον Θεό της μουσικής, του φωτός, της προφητείας, των τεχνών και της θεραπείας.

Κατά τους αρχαίους χρόνους, εκεί φυλάσσονταν τα αγάλματα και άλλες προσφορές στον θεό, και όπου γίνονταν οι λατρευτικές τελετουργίες, συμπεριλαμβανομένης της μαντείας.