Το αντίγραφο του Οίκου στον Κήπο του Ιπποκράτη είναι κατασκευασμένο πάνω στα πρότυπα των αρχαίων σπιτιών του 5 αιώνα π.Χ. Μπαίνοντας ο επισκέπτης στην αυλή συναντά το άγαλμα του Δια του Ερκείου. Εκεί ήταν και ο βωμός που οι αρχαίοι πρόγονοι έκαναν προσφορές στους θεούς, για να ζητήσουν βοήθεια και αφθονία. Ο Δίας προστάτευε τον οίκο όσο και η Εστία. Μια από τις βασικές ιδιότητες του Δια ήταν η φιλοξενία και βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής κουλτούρας έως σήμερα.

Προχωρώντας μπαίνουμε στον κυρίως οίκο, την εστία και το λουτρό. Ο οίκος μας φιλοξενεί έπιπλα τα οποία κατά κύριο λόγο έχουν βρεθεί στoυς δρόμους των ελληνικών πόλεων και έχουν συλλεχθεί με πολύ αγάπη. Έτσι όπως βρισκόμαστε στο κέντρο του οίκου μας θα δούμε την εστία που εκεί έκαιγε η ιερή φωτιά όλη την ημέρα. Η εστία κάλυπτε βασικές ανάγκες της οικογενείας όπως η ζέστη, η παρασκευή της τροφής, η συγκέντρωση της οικογένειας και η προσευχή. Η θεά Εστία προστάτευε την οικογένεια και ήταν το πρότυπο της μητρότητας και της θαλπωρής.

Δεξιά συναντάμε το κουζινάκι και δίπλα του το λουτρό. Λουτρά προϋπήρχαν του 5 αιώνα και αρκετές πόλεις είχαν αποχετευτικό σύστημα. Στα σπίτια αυτού του αιώνα υπήρχαν λουτήρες καθιστοί και το νερό προέρχονταν από πηγές ή δημόσιες κρήνες. Στους δημοσίους χώρους υπήρχαν τουαλέτες αντίγραφο των οποίων θα βρείτε στο λουτρό μας. Τα περισσότερα σπίτια ήταν ισόγεια υπήρχαν όμως και δίπατα όπως το δικό μας, μια που η Αθήνα ήταν σε τέτοια άνθηση, που οικονομικά οι κάτοικοι της πόλης είχαν την δυνατότητα να τα κατασκευάσουν.

Στον επάνω όροφο λοιπόν, βρίσκεται ο γυναικωνίτης, ο όποιος αποτελείται από τον ιστιώνα, το δωμάτιο του ζευγαριού και το δωμάτιο του παιδιού. Στον ιστιώνα οι γυναίκες έγνεθαν τα ρούχα στον όρθιο αργαλειό του λάκκου τον οποίο θα δείτε σε τοιχογραφία. Τα έπιπλα είναι χειροποίητα σκαλιστά όπως για παράδειγμα ο μπουφές και οι καρέκλες. Στο δωματίου του ζευγαριού το κρεβάτι είναι χειροποίητο, δεμένο με σχοινιά και καλύπτεται από χειροποίητες κουβέρτες του προηγούμενου αιώνα. Η τοιχογραφία είναι αντίγραφο από λήκυθο του 5ου αιώνα και παριστά γυναίκα της εποχής καθήμενη και νεαρό πολεμιστή που γυρνά από τον πόλεμο και της προσφέρει την περικεφαλαία του. Κανείς μπορεί να δει χειροποίητα κεραμικά – αντίγραφα της εποχής – που δείχνουν την συζυγική ζωή. Φωτογραφίες του προηγούμενου αιώνα συνδέουν την ιστορία της Ελλάδος μέσα από την διαδοχή των γενεών.

Στο διπλανό δωμάτιο του παιδιού φιλοξενείται η βιβλιοθήκη παιδικής αλλά και παγκόσμιας λογοτεχνίας και έκθεση φωτογραφίας από τον τρίτο κόσμο. Στην παιδική βιβλιοθήκη μας γίνεται μια προσπάθεια πληροφόρησης του κοινού για το παγκόσμιο οικολογικό και πολιτιστικό πρόβλημα έτσι ώστε όλοι οι επισκέπτες να κατανοήσουν την ανάγκη συνεργασίας των λαών για το μέλλον των παιδιών μας. Από εκεί μαζεύονται οι δωρεές που φεύγουν για τον τρίτο κόσμο. Η βιβλιοθήκη μας είναι δανειστική και προσφέρονται φυλλάδια από όλες τις ελληνικές οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος.

Στον επάνω όροφο μπορείτε επίσης να δείτε τον ανδρώνα, ο οποίος είναι το κυρίως δωμάτιο των ανδρών όπου οι φιλόσοφοι μαζεύονταν τα βράδια και έκαναν τα συμπόσια. Σχεδόν πάντα υπήρχε ένα δωμάτιο σαν προθάλαμος πριν τον άνδρωνα για να μην φαίνεται τι συμβαίνει μέσα. Οι γυναίκες δεν επιτρέπονταν να μπουν και να συμμετάσχουν στα συμπόσια. Διπλά στον ανδρώνα υπάρχει το κελάρι με τα κρασιά και το βιολογικό μας κρασi τον «Ερώτα».

Το δωμάτιο δίπλα ακριβώς, είναι το μικρό μας θεραπευτήριο με προϊόντα της γης μας. Στον οίκο μας θα δείτε χειροποίητα χαλιά του προηγουμένου αιώνα. Και στο «Μουσείο Της Δήμητρας», νωπογραφίες από αρχαία αγγεία και συλλογή παλαιών γεωργικών εργαλείων, μερικά από τα οποία έχουν βρεθεί στο χώρο όπου έχει γίνει ο Κήπος, εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στις αγροτικές δουλείες όπως το χτένι και το φτυάρι αλλά και την μυλόπετρα που άλεθαν το σιτάρι.